Quick Navigation

微米纳米技术学会理事

Updated:2015-03-18


    2015年10月11-14日,中国微米纳米技术学会第三次会员代表大会在上海召开,官建国教授当选为理事。这是其自建会以来,连续第三次当选。
 

Attachments:  

Tel: 86-27-87218832

Fax: 86-27-87879466

E-mail: guanjg@whut.edu.cn